1. Sākums
 2. Izglītība
 3. Pirmsskolas izglītības iestādes
 4. Pirmsskolas izglītības iestāde “Krimulda”
Pirmsskolas izglītības iestāde “Krimulda”

Pirmsskolas izglītības iestāde “Krimulda” īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas programmas:

 • Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, programmas kods 01011111;
 • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu (izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem) programmas kods 01015611.

Iestādē darbojas septiņas grupas  – bērnu vecums no 1,5 līdz 6 gadiem (2017./2018. gadā 155 audzēkņi):

 • Mārītes;
 • Sauleszaķi;
 • Spārītes;
 • Ķipari;
 • Bitītes;
 • Taurenītis;
 • Lāsītes.

PII “Krimulda” vide

 • 10 pamatmācību telpas;
 • sporta un svētku zāle;
 • daudzveidīga ēdienkarte, kas veidota, ievērojot bērnu vajadzības un gaumi attiecībā uz ēdieniem;
 • bērnu dārza teritorija labiekārtota ar mūsdienīgiem rotaļu laukumiem, kas piemēroti dažādām vecuma grupām;
 • Vecāku un bērnu veidotais rotaļu laukums – baskāju taka, ūdens siena u.c.

PII “Krimulda” sadarbība un profesionalitāte

 • pedagogu profesionālās izaugsmes organizēšana;
 • Vērtībās balstītās izglītības sistēmas attīstība pirmsskolas izglītības iestādē;
 • Uz sadarbību vērsta vides veidošana.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs