LAT
 Krimuldas novada dome / Novada dome
Krimuldas novada dome
·  Vadība
·  Deputāti
·  Pastāvīgās komitejas, komisijas un padomes
·  Domes sēdes
·  Domes sēžu protokoli
·  - Protokolu arhīvs
·  Budžets
·  Citi dokumenti
·  Pakalpojumi
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

ceturtdiena, 18. janvāris, 2018         

<-atpakaļ
2017.gada 29.decembrī plkst.10.00  Krimuldas  tautas namā  sasaukta KRIMULDAS NOVADA DOMES SĒDE Nr. 14
DARBA KĀRTĪBA:

1.Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
2.Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2017.gada 24.novembra lēmumā „Par Krimuldas novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksta papildināšanu” (protokols Nr. 13, p.2)
3.Par pašvaldībai piederošā  dzīvokļa izīrēšanu
4.Par īres līgumiem
5.Par individuālās apkures ierīkošanu
6.Par izmaiņām  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  nolikumā
7.Par izmaiņām  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  uzraudzības padomes nolikumā
8.Par  konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” žūrijas komisijas locekļu amatu savienošanu
9.Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW Transporter Syncro  izsoles rezultātu apstiprināšanu 
10.Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – autogreidera DZ-180 izsoles rezultātu apstiprināšanu 
11.Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas WV Transporter, reģistrācijas Nr.GP5090,  atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu, rezultātu apstiprināšanu 
12.Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas MERCEDES BENZ 212, reģistrācijas Nr.EV9688,  izsoles rezultātu apstiprināšanu 
13.Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu - cirsmu  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
14.Par Krimuldas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
15.Par “Ārsta mājas “, Lēdurgā, Lēdurgas pagastā nomas līguma termiņa pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu
16.Par novērtēšanas komisijas izveidošanu Krimuldas novada domes izpilddirektora novērtēšanai
17.Par īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma apmaksu
18.Par palīdzības sniegšanu krīzes situācijā
19.Par dāvinājumu
20.Par naudas balvas piešķiršanu
21.Par grozījumiem  Krimuldas novada 07.01.2017. Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”
22.Par Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu Krimuldas novadā 2018.gadā” atcelšanu
23.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
24.Par pašvaldības apmaksātām pusdienām
25.Par amatalgām
26.Par amatierkolektīvu vadītāju darba samaksu
27.Par grozījumiem 29.12.2015. domes sēdes lēmumā “Par Krimuldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu klasificēšanas saraksta apstiprināšanu” (prot.Nr.14, 32.p.)      
28.Par valsts budžeta  mērķdotācijas sadalījumu Krimuldas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) 
29.Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam.


Domes priekšsēdētājs                              L.Kumskis

<< Janvāris 2018 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031