LAT
 Krimuldas novada dome / Novada dome
Krimuldas novada dome
·  Vadība
·  Deputāti
·  Pastāvīgās komitejas, komisijas un padomes
·  Domes sēdes
·  Domes sēžu protokoli
·  - Protokolu arhīvs
·  Budžets
·  Citi dokumenti
·  Pakalpojumi
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lvotrdiena, 24. oktobris, 2017         

<-atpakaļ
2017.gada 27. oktobrī plkst.10.00         Krimuldas  tautas namā  sasaukta

KRIMULDAS NOVADA DOMES SĒDE Nr. 12

DARBA KĀRTĪBA:

1.Izpilddirektora L.Ozola informācija

2.Par  Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Ražotāji” atsavināšanu

3.Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma “Ražotāji”, 

Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu

4.Par  Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  “Druļļu pagrabs” atsavināšanu

5.Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes īpašuma “Druļlu pagrabs”, 

Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu

6.Par grozījumiem 29.09.2017. Krimuldas novada domes lēmumos (protokols Nr.11, 7., 8., 9., 10.p)

7.Par Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gāzes katlu māja”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr.6656 006 0192, trešās izsoles rezultātu apstiprināšanu

8.Par Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

9.Par “Krimuldas novada domes Finanšu nodaļas reglamenta “ apstiprināšanu

10.Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2016.gada 23.decembra lēmumā „Par amatalgām”

11.Par grozījumiem 29.12.2015. domes sēdes lēmumā “Par Krimuldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu klasificēšanas saraksta apstiprināšanu” (prot. Nr. 14, 32.p.)

12.Par pamatkapitāla palielināšanu

13.Par budžeta līdzekļu piešķiršanu

14.Par dāvinājuma pieņemšanu

15.Par maksas pakalpojumu noteikšanu Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas Sporta hallei

16.Par atlīdzības noteikšanu sevišķam aizbildnim

17.Par  Mājokļu komisijas izveidošanu un komisijas locekļu ievēlēšanu

18.Par “Mājokļu komisijas nolikuma” apstiprināšanu

19.Par Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto biedrība „Kamolītis”, iesniegumu

20.Par Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu   “Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimuldas novadā 2018.gadā” apstiprināšanu

21.Par grozījumiem 25.08.2017. apstiprinātajā Krimuldas novada pašvaldības Investīciju plānā 2017.-2019.gadam

22.Par pārstāvniecību  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  Uzraudzības padomē

23.Par veselības aprūpes pabalsta piešķiršanu

24.Par personas ievietošanu veco ļaužu mītnē „Pēterupe”

Domes priekšsēdētājs                              L.Kumskis

<< Oktobris 2017 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031