LAT
 Krimuldas novada dome / Novada dome
Krimuldas novada dome
·  Vadība
·  Deputāti
·  Pastāvīgās komitejas, komisijas un padomes
·  Domes sēdes
·  Domes sēžu protokoli
·  - Protokolu arhīvs
·  Budžets
·  Citi dokumenti
·  Pakalpojumi
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

 Ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšana

* * * * *

 
 
 
 
 
 
 
 piektdiena, 18. 08, 2017         

<-atpakaļ
2017.gada 28.jūlijā plkst.10.00 Krimuldas  tautas namā  sasaukta KRIMULDAS NOVADA DOMES  SĒDE Nr. 9

DARBA KĀRTĪBA:

1. Izpilddirektora L.Ozola informācija
2. Par deputāta pilnvarām
3. Par izmaiņām attīstības  pastāvīgās komitejas sastāvā
4. Par zemes iznomāšanu
5. Par ceļa servitūta nodibināšanu
6. Par grozījumiem Krimuldas novada domes  2014.gada 29.maija lēmumā “Par mazdārziņu nomu Lēdurgas pagastā” (protokols Nr. 6, 9.p)
7. Par grozījumiem 2014. gada 3.aprīļa Zemes nomas līgumā Nr. 59-2014
8. Par zemes gabala “Lodes”, Lodē, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam
9. Par īpašuma “Skujas” Lodē, Lēdurgas pag., Krimuldas nov. nojaukšanu
10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamiem īpašumiem Inciemi” un “Estrāde un bērnu dārzs Inciemā”,  Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā
11. Par Krimuldas novada domes lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
12. Par Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Gāzes katlu māja”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr.6656 006 0192, trešās izsoles rīkošanu
13. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas procesa uzsākšanu
14. Par “Krimuldas novada domes Administrācijas darba kārtības noteikumiem”
15. Par dāvinājuma pieņemšanu
16. Par grozījumu noteikumos „Noteikumi par Krimuldas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanu” apstiprināšanu
17. Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām  Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs
18. Par pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām
19. Par budžeta līdzekļu piešķiršanu
20. Par individuālās apkures ierīkošanu
21. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “SK KRIMULDA”
22. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
24. Par izmaiņām komisiju sastāvā
25. Par pilnvarojumu
26. Par Latvijas Pašvaldību savienības 28. kongresu un biedru sapulci
27. Par personas ievietošanu veco ļaužu mītnē „Pēterupe” 

Domes priekšsēdētājs L.Kumskis

 
<< Augusts 2017 >>
POTCPSSv
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031