LAT
 Krimuldas novada dome / Iestādes
Krimuldas novada dome
·  Administrācija
·  Bāriņtiesa
·  Būvvalde
·  Sociālais dienests
·  Dzimtsarakstu nodaļa
·  Veco ļaužu nams
·  SIA Entalpija-2
·  SIA Krimuldas doktorāts
·  Veco ļaužu mītne "Pēterupe"
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

 Ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšana

* * * * *

 
 
 
 
 
 
 
 

trešdiena, 26. aprīlis, 2017         

<-atpakaļ

Sociālā dienesta darbinieku pieņemšanas laiki

 

Vārds, uzvārds
Pieņemšanas laiks
Pieņemšanas vieta

Sociālā dienesta vadītāja

Ginta Diļevka

 

tālr.6797687,mob.27737306 

ginta.dilevka@krimulda.lv


P. 15.00-18.00
C. 10.00-12.00
Sociālais dienests, Saules iela 1c Raganā

Sociālais darbinieks

Andris Harkevičs

tālr. 67976870, mob. 27737306 andris.harkevics@krimulda.lv

P. 13.30 - 15.00

C. 14.00 - 16.00

Sociālais dienests,

Saules iela 1 c, Ragana

Sociālā darbiniece

Irēna Šmite

tālr. 64064586, mob. 27787748 daina.trumpekoja@krimulda.lv

P. 9.00 - 12.00

C. 14.00 - 18.00

Sociālais dienests

Lēdurgas pagasta pārvaldē

Sociālā darbiniece

Sandra Pikšēna

tālr. 64023084, mob. 27787748

 
P.13.00 - 18.00
C. 10.00 - 13.00

Sociālais dienests

Lēdurgas pagasta pārvaldē

Psihologs Antra Logina

tālr. 64023084, mob. 27787748

pēc pieraksta

 

Krimuldas novada SOCIĀLAIS DIENESTS INCIEMĀ klientus pieņems:

trešdienās no plkst. 10:00 - 12:00 un no 12:30 - 16:00

Tālr. Nr. informācijai: 67957729, 27737306

 

Sociālais darbs

Sociālais darbs - profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

Krimuldas novada iedzīvotāji tiek aicināti izmantot iespēju saņemt sociālo darbinieku konsultācijas, lai iespēju robežās uzlabotu savu dzīves kvalitāti un sociālo funkcionēšanu, ņemot vērā pieejamos resursus

Sociālie pakalpojumi

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un tiek realizēts kā:

 1. Sociālais darbs;
 2. Sociālās aprūpes pakalpojumi;
 3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.
 4. Bērnu emocionālās audzināšanas grupu apmācības vecākiem (BEA) par bērnu emocionālo audzināšanu no 0-7 gadu vecumam. Apmācības grupas komplektācijas gadījumā vada Sociālā dienesta psiholoģe Antra Logina. Vienas grupas dalībnieku skaits no 5-8 vecāki.
 5. Psihologa konsultācijas.

Pakalpojumu detalizēts apraksts pieejams http://krimulda.lv/novada-dome/pakalpojumi

Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība - naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. Sociālās palīdzības sniegšanas kārtību nosaka 20.02.2010. saistošie Nr.3 „Par Krimuldas novada sociālās palīdzības pabalstiem” . Skatīt Saistošos noteikumus Nr.3 un Nr. 4( bez ienākumu izvērtēšanas). 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem

lasīt šeit ... /Word fails /

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Par Krimuldas novada sociālās palīdzības pabalstiem
lasīt šeit ... /Word fails /
NOLIKUMS

Sociālās palīdzības pabalsti pēc ienākumu izvērtēšanas:

 1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā „GMI”);
 2. dzīvokļa pabalsts;
 3. vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā;
 4. pabalsts audžuģimenei;
 5. pabalsti bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
 6. pabalsts bērnu ēdināšanai;
 7. pabalsts skolas piederumu iegādei;
 8. pabalsts aprūpei;
 9. pabalsts veselības aprūpei;
 10. pabalsts krīzes situācijā.

Sociālās palīdzības pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:

 1. Pase vai auto vadītāja apliecība.
 2. Izziņa par ienākumiem no algota darba, (ienākumi pēc nodokļu nomaksas, alga neto par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem, neskaitot to mēnesi, kurā tiek pildīta deklarācija).
 3. Dokumenti par ienākumiem par visiem ģimenes locekļiem par pēdējiem trīs mēnešiem neskaitot to mēnesi, kurā tiek pildīta deklarācija.
 4. Dokumenti par stipendijām, kompensācijām, uzturlīdzekļiem.
 5. Dokuments par atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegto materiālo atbalstu.
 6. Dokumenti par citiem ienākumiem.
 7. Ienākumi par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim -ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības.

Personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt sociālās palīdzības pabalstu un nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”), jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam, izņemot gadījumu, ja persona ir:
1) invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja;
2) sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem vai cita persona bērna kopšanas periodā;
3) viens no bērna invalīda vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;
4) persona vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā.
<< Aprīlis 2017 >>
POTCPSSv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930