LAT
 Krimuldas novada dome / Novada dome
Krimuldas novada dome
·  Vadība
·  Deputāti
·  Pastāvīgās komitejas, komisijas un padomes
·  Domes sēdes
·  Domes sēžu protokoli
·  - Protokolu arhīvs
·  Budžets
·  Citi dokumenti
·  Pakalpojumi
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

 Ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšana

* * * * *

 
 
 
 
 
 
 
 

trešdiena, 29. marts, 2017         

<-atpakaļ

 202017.gada 30.martā plkst.15.00 Krimuldas  tautas namā  sasaukta KRIMULDAS NOVADA DOMES SĒDE Nr. 4

DARBA KĀRTĪBA:
1.Izpilddirektora p.i. J.Liepa informācija
2.Par kapitāldaļu pirmpirkumu
3.Par  zemes vienības “Paukas” atsavināšanu
4.Par zemes vienības “Paukas”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra Nr. 6656 006 0196, izsoles noteikumu apstiprināšanu
5.Par 2017.gada 24.februāra lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – cirsmu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu
6.Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu - cirsmu  nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
7.Par  zemes  “Druļļu pagrabs” atsavināšanas procesa uzsākšanu
8.Par  zemes  “Ražotāji” atsavināšanas procesa uzsākšanu
9.Par Rūdolfa Jukeviča iesniegumu
10.Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši  privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai
11.Par zemes iznomāšanu
12.Par Krimuldas novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksta papildināšanu
13.Par dabas lieguma “Laugas purvs” dabas aizsardzības plāna atzinumu
14.Par dāvinājuma pieņemšanu
15.Par piedalīšanos Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā „Vietējās vides iniciatīvas”
16.Par noteikumu “Noteikumi par Krimuldas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanu”  apstiprināšanu
17.Par grozījumiem 29.12.2015. domes sēdes lēmumā “Par Krimuldas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu klasificēšanas saraksta apstiprināšanu” (prot. Nr. 14, 32.p.) un grozījumiem 23.12.2016. domes sēdes lēmumā „Par amatalgām”(prot. Nr.13, 19.p.)
18.Par budžeta līdzekļu piešķiršanu
19.Par grozījumiem budžetā
20.Par amatu savienošanu
21.Par Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikumu
22.Par  komisijas ievēlēšanu Krimuldas novada pašvaldības  2017.gadā līdzfinansēto iniciatīvas projektu vērtēšanai
23.Par Krimuldas novada domes Izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu

Domes priekšsēdētājs                              J.Salmiņš


<< Marts 2017 >>
POTCPSSv
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


  

Krimuldā novērtē iedzīvotāju darbu
ONLINE TV
 


Krimuldas vidusskolēni lūdz izteikt viedokli: Vai Raganā, Reģu pļavā, ir vajadzīga estrāde?

Nav viedokļa

Apskatīt rezultātus